Escorces dels arbres

Treball creatiu a partir dels arbres del jardí del Calderó.

Dintre de les activitats que duem a terme relacionades amb el Projecte Hort i Jardí que hem engegat enguany, vàrem plantejar fa uns quants dies un procediment per a extraure patrons de disseny artístic a partir de les escorces dels arbres del jardí. Per a començar vàrem fer un frottage sobre l’escorça dels arbres (pollancres i sòfores) amb paper d’arrós (un material molt sensible) i uns pastels a l’oli de color (un material tou i greixós).

La tècnica del frottage va ser inventada per l’artista Max Ernst durant el primer quart del s. XX (ja no entrarem en l’enorme valor de l’experimentació en aquell moment de la Hª de l’art…)

Amb aquesta operació descobrim que les formes naturals no són pas anàrquiques o caòtiques sinó que ben al contrari, mostren sempre un ordre i una estructura molt significatius, tot i que sovint ho mostren de manera subtil. Les formes naturals segueixen arreu un principi fonamental: es repeteixen sempre però mai són del tot iguals. Amb els “dibuixos” que ens han facilitat les escorces a través del frottage (tècnica que ens descobreix ben clar que el llenguatge del “dibuix” és basa sobretot en “guixar”) comencem un treball pictòric en grup.

Fem servir pintures tèmpera. L’exercici tracta de “respondre” i jugar amb les formes que ja tenim dibuixades, incorporant la nostra pròpia sensibilitat, el nostre propi traç, seguint els ordres de la natura o interferint-hi com cadascú ho cregui millor. El resultat d’aquest treball vol sobretot posar de manifest la possibilitat d’aprendre directament de la natura, de poder-hi respondre amb reflexió i de plantejar-nos la diversitat d’aquestes possibles respostes, cosa que en algun moment hauria de portar-nos a reflexionar sobre el propi concepte de la (nostra) relació amb el què ens envolta i els límits de la (nostra) llibertat.

Podeu veure algunes fotografies més, clicant aquí.